Pågående

Støttemur Uglaveien

Ferdigstilte

Høydebasseng Lundamo

Norgesmøllene Buvika

Kyllinghusgulv Orkdal

Enebolig Sverdrupsvei 23

Haakon Odd Christiansens vei

Støttemurer Gjevingåsen

Stokkåsen boligfelt