Gauldal Betong AS er en entreprenør som leverer plass-støpte betongkonstruksjoner, og har siden oppstarten i 2013 støpt alt fra små støttemurer, eneboliger, og boligblokker. Vi har opparbeidet oss et godt renomme, moderne og solid utstyrspark for å takle alt fra små til større oppdrag. Vi har siden 2013 utvidet sakte men sikkert, fra å være to mann til seks mann + pluss 1 lærling.

Maskinpark – Vi disponerer 2 lastebiler med kran, flere tårnkraner, hjullaster, truck, pussmaskiner, samt all fundament, vegg og dekkeforskaling selv. Dette gjør oss veldig fleksible for å løse det meste på kort varsel, kostnadseffektivt og gode løsninger på HMS-arbeidet.